KONAČNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA 2020/2021 ŠKOLSKU GODINU

MUZIČKI IZVOĐAČ KLASIČNE MUZIKE
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo OMŠ ukupno položio/la
1. Lucija Vukov 200 93.66 29.76 30 353.4 da
2. Dunja Jegdić 200 96.33 26.48 30 352.8 da
3. Majda Tumbas 198 82.66 30 30 340.7 da
4. Sofija Đurić 180 88.66 23.72 29.32 321.7 da
5. Mila Bal Maravić 198 60.66 27.26 27.58 313.5 da
6. Lea A. Feješ 173.33 68.33 24.98 25.2 291.8 da
7. Marko Dimić 140 41.66 30 28.92 240.6 ne
MAĐARSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo ukupno položio/la
1. Gabrijela Redler 199 89.33 26.54 29.32 344.2 da
2. Andrea Margit 198 86 29.12 29.32 342.4 da
3. David Gajdoš 170 61 25.56 26.52 283.1 da
4. Florian Molnar 0 53 26.26 27.04 106.3 ne

 

MUZIČKI SARADNIK TEORETIČAR
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime test iz teorije solfeđo pismeni solfeđo usmeni OMŠ ukupno položio/la
1. Ema Trifković 98 60 60.33 29.86 28.92 277.1 da
2. Teodora Skenderović 94 62.5 60.33 30 30 276.8 da
MAĐARSKI
Red.br. Ime i prezime test iz teorije solfeđo pismeni solfeđo usmeni ukupno položio/la
1. Blanka Nađ Torma 85 60 60.33 27.84 28.26 261.4 da
2. Laslo Bolok 0 0 0 0 ne

 

MUZIČKI IZVOĐAČ DŽEZ MUZIKE
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo OMŠ ukupno položio/la
1. Milica Žigmanović 188.33 81.66 29.44 27 (dif.) 326.4 da
2. Isidora Spasić 165 100 27.98 30 323 da
3. Anđela Vasiljević 181.66 80.66 27.98 29 319.3 da
4. Ilija Cvetković 190 63.33 27.64 28.12 309.1 da

 

MUZIČKI IZVOĐAČ TRADICIONALNE MUZIKE
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo OMŠ ukupno položio/la
1. Tamara Banić 176.66 61.66 25.82 24 (dif.) 288.1 da
MAĐARSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo ukupno položio/la
1. Krištof Kovač 163.33 67 28.96 25 (dif.) 284.3 da
2. Kitti Božik 133.33 60.33 23.78 26.52 244 da

Comments are closed.