PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA 2020/2021 ŠK. GOD.

PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA 2020/2021 ŠK. GOD.
MUZIČKI IZVOĐAČ KLASIČNE MUZIKE
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo ukupno položio/la
1. Dunja Jegdić 200 96.33 296.33 da
2. Lucija Vukov 200 93.66 293.66 da
3. Majda Tumbas 198 82.66 280.66 da
4. Sofija Đurić 180 88.66 268.66 da
5. Mila Bal Maravić 198 60.66 258.66 da
6. Lea A. Feješ 173.33 68.33 241.66 da
7. Marko Dimić 140 41.66 181.66 ne
MAĐARSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo ukupno položio/la
1. Gabrijela Redler 199 89.33 288.33 da
2. Andrea Margit 198 86 284 da
3. David Gajdoš 170 61 231 da
4. Florian Molnar 0 53 53 ne
MUZIČKI SARADNIK TEORETIČAR
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime test iz teorije solfeđo
pismeni
solfeđo usmeni ukupno položio/la
1. Ema Trifković 98 60 60.33 218.33 da
2. Teodora Skenderović 94 62.5 60.33 216.83 da
MAĐARSKI
Red.br. Ime i prezime test iz teorije solfeđo pismeni solfeđo usmeni ukupno položio/la
1. Blanka Nađ Torma 85 60 60.33 205.33 da
2. Laslo Bolok 0 0 0 0 ne
MUZIČKI IZVOĐAČ DŽEZ MUZIKE
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo ukupno položio/la
1. Milica Žigmanović 188.33 81.66 269.99 da
2. Isidora Spasić 165 100 265 da
3. Anđela Vasiljević 181.66 80.66 262.32 da
4. Ilija Cvetković 190 63.33 253.33 da
MUZIČKI IZVOĐAČ TRADICIONALNE MUZIKE
SRPSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo ukupno položio/la
1. Tamara Banić 176.66 61.66 238.32 da
MAĐARSKI
Red.br. Ime i prezime instrument solfeđo ukupno položio/la
1. Krištof Kovač 163.33 67 230.33 da
2. Kitti Božik 133.33 60.33 193.66 da

Comments are closed.