Zenei előadó – egyházzene

♪ Hogyan lehet beiratkozni az egyházzenei szakra?
Ahhoz, hogy valaki tanulmányait egyházzenészként folytathassa, szükséges az alapfokú zeneiskola befejezése, ill. aki nem járt zeneiskolába, különbözeti vizsgát tehet, ami azt jelenti, hogy van alapfokú zenei tudása. Elengedhetetlen a zongorajáték alapismerete. Az Iskola minden évben felkészítőt szervez szolfézsból és zeneelméletből, a felvételi vizsgához.

♪ Mi a jellemzője az egyházzenei oktatásnak?
Az oktatás négy évig tart.
A főtárgy az orgona.
Az általános tantárgyak mellett – mint pl. magyar nyelv, idegen nyelvek, biológia, – vagy más zenei szaktantárgyakon túl, mint amilyen a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, stb.; e oktatási terület egyházzenei szaktantárgyai: az orgonajáték, a liturgikus orgona játék, liturgika, biblikum, latin nyelv, szóló ének, vezénylés, stb. A diákok a képzés során elsajátítják az egyházzenész szakmai tudásához tartozó elméleti, történeti zenei ismeretanyagot, és megismerkednek az egyházzene történetével, stílusával, műfajaival; megismerkednek a liturgia és zene kapcsolatával.

♪ Milyen lehetőségek vannak az egyházzenei szak befejezése után?

A egyházzenei szakot elvégzők szakképzettségük alapján
zenei előadó – egyházzenész.
A képzés felkészíti a diákokat a templomi orgonajáték szolgálat ellátására, egyházzenei, kántori teendőkre katolikus, illetve protestáns plébániákon, egyházközösségekben, valamint egyházzenei, vagy más zenei tanulmányok folytatását felsőfokú intézményben.

Hozzászólások lezárva.