Muzički izvođač – crkvena muzika

♪ Kako upisati obrazovni profil muzički izvođač – crkvena muzika?
Za upis na odseku crkvene muzike, potrebna je završena osnovna muzička škola. Učenici koji nisu završili osnovnu muzičku školu, ili nemaju potpunu muzičku školu, polažu diferencijalni ispit po programu za ovaj obrazovni nivo. Neophodno je i poznavanje sviranja na klaviru.
Škola svake godine organizuje pripreme za prijemni ispit.

 

♪ Koje su karakteristike obrazovnog profila muzički izvođač – crkvena muzika?
Glavni predmet su orgulje.
Pored opšteobrazovnih i stručnih predmeta, uče se užestručni predmeti: liturgika, istorija hrišćanstva, gregorijanski koral, repertoar crkvene muzike, itd.
Sastavni deo obrazovanja je i upoznavanje sa istorijom, stilovima i žanrovima crkvene muzike.

♪ Koje su mogućnosti nakon završene srednje škole?
Posle 4 godine pohađanja ovog obrazovnog profila stiče se zvanje: muzički izvođač – crkvena muzika, katolički i protestantski smer.
Učenici su edukovani da sviraju na orguljama u crkvama, da obavljaju kantorske delatnosti u crkvenim zajednicama, a mogu da nastave školovanje i na akademijama.
Ovaj obrazovni profil se realizuje samo na mađarskom jeziku.

Comments are closed.